Välkommen till MoreCenter

Mo-Re är en förening för motorrenoverare som har 50 aktiva medlemsföretag i varierande storlek. Dessutom finns nio stödjande medlemmar (leverantörer). Mo-Re är medlem i den europeiska branschorganisationen FIRM.

Renovering

Med dagens teknik och kvalitet på reservdelar kan en havererad eller sliten motor renoveras till toppskick igen. Istället för att byta ut motorn mot en ny får du din gamla motor tillbaka i skick som ny – med garanti. Och ekonomiskt sett har du gjort en mycket god affär.

Branscher

Mo-Re verkar inom flera branscher, bland annat industri, bil & entreprenad, racing och båtar.

Miljö

Renoverade produkter är ett miljöansvar av första graden eftersom renovering minimerar energianvändningen och reducerar råvaruanvändningen med upp till 80 procent.

— Sven Eriksson