Starten

Under 1930-talet fanns två dominerande företagsgrupper inom bilbranschen i Sverige. Den ena leddes av Tönseth i Stockholm och där bland andra Carl Larsson, Sterner Blomquist, Malte Månson och Söderlund ingick. Den andra gruppen bestod av bland andra Gösta Thunell och Hansen i Kristianstad. För att underlätta anskaffningen av reservdelar under andra världskriget började dessa två grupper samarbeta, och detta kom att bli grunden för Mo-Re som startades i slutet av 1940-talet, med Ivar Yngström som förste ordförande. Organisationen kom från starten att bestå av cirka tjugo medlemsföretag.

I slutet av 1950-talet hette ordföranden Pallenius, en språkkunnig och utåtriktad människa med intresse för internationella frågor. Det var under denna tid som Mo-Re blev medlem i FIRM första gången. Medlemskapet varade den gången endast några få år, eftersom vi svenskar tyckte att modellfloran ute i Europa var en helt annan än i Sverige och att de tekniska samverkansfördelarna därigenom inte blev vad vi hoppats.

Branschen i dag

Mycket vatten har runnit under broarna sedan dess, och branschen har genomgått många förändringar. En motorrenoverare i Sverige idag har inte lika mycket vevaxelslipningar och cylinderborrningar som tidigare, utan har nu mer kompletta renoveringar av motorer och framförallt mer topplocksrenoveringar.

Sverige är ju ett glest befolkat land med ungefär 9 miljoner innevånare. I dag har vi i stort sett samma antal bilmodeller som i övriga Europa och därför är det många modeller här som finns sålda endast i ett fåtal exemplar. Det i sin tur skapar problem med lagerhållning av reservdelar till dessa modeller, och därmed även problem för motorrenoveraren. Problem är det också att hitta tekniska specifikationer och reservdelsnummer till nyare motormodeller.

Mo-Re:s förväntningar på FIRM är nog desamma i dag som de var förra gången, men bör nu ha större chans att bli infriade med tanke på de databaser med teknisk information som FIRM förfogar över, och att det är lättare än någonsin att utbyta erfarenheter och varor. Vi anser dessutom att FIRM har en viktig funktion som sakkunnig instans i Bryssel.

Motor-Renoverarna

Organisationen består nu av 48 aktiva medlemsföretag i varierande storlek. Det är 140 anställda i dessa företag och en uppskattad omsättning på 150 miljoner kronor. Dessutom finns åtta stödjande medlemmar (leverantörer).

Marknadsföringen görs i huvudsak på internet, med viss komplettering genom annonser i fackpress. På Mo-Re:s webbplats finns en PartWeb (Utbytesdelar) där medlemmarna kan annonsera ut renoverade bytesenheter. För närvarande är det mest cylinderlock, vevstakar och vevaxlar som erbjuds eftersom efterfrågan är störst där, men det är möjligt att annonsera ut även andra renoverade motordelar.